FIO 2

Zapraszamy do zainspirowania się inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017 oraz FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018/2019. 

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z korekcją wad postawy wśród dzieci ze szkoł podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Niepołomice.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał ogranizację pikniku o temacie przewodnim: pierwsza pomoc i propagowanie wiedzy pożarniczej oraz warsztatów z pierwszej pomocy dla dzieci z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Podlipiu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację plenerowych warsztatów fotograficznych i zajęć komputerowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Glewcu. Ponadto, uczestnicy projektu przygotowali foto-książkę "Moja mała ojczyzna w obiektywie" i wystawę swoich prac. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację pokazów filmów, paneli dyskusyjnych oraz imprez muzycznych z udziałem artystów reprezentujących różne mniejszości narodowe i płeć, aby odbiorcy mogli poznać wyzwania integracji mniejszości oraz równouprawnienia kobiet.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów literackich oraz wieczoru poetyckiego dla wychowanków krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał aktywizację osób w kryzysie bezdomności poprzez przygotowanie wycieczek i spotkań, na  których będą przekazywać swoją wiedzę uczestnikom. Zakończył się SUKCESEM! Nasi beneficjenci poradzili sobie z tym znakomicie i kontynuują projekt, a jeden z nich znalazł dzięki projektowi dom.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację Szkolnego Dnia Ratownika Medycznego oraz warsztatów z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym i spotkania z osobami ratującymi życie dla uczniow szkół podstawowych z gminy Radziemice. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwoj instytucjonalny Stowarzyszenia Wielokultorowy Kraków poprzez stworzenie kopii wielokulturowego reportażu, udział członków stowarzyszenia w warsztatach z kompetencji międzykulturowych oraz zakup sprzętu audiowizualnego.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie lekcji o autyźmie dla uczniów krakowskich szkół. Tematyka lekcji: czym jest spektrum autyzmu, na jakie obszary funkcjonowania wpływa, jak można wspierać uczniów ze spektrum autyzmu w ich codziennym życiu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację powiatowej kampanii promującej karmienie piersią, w ramach ktorej zrealizowano sesję zdjęciową mam karmiących z powiatu chrzanowskiego oraz wernisaż prac połączony z wykładami o karmieniu piersią.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych dla seniorów, podczas którego zostały stworzone książeczki dotykowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz spotkania na którym zostały nagrane do książeczek audiobooki.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów rozwijających dla rodziców z Chrzanowa i okolic pt: "Akademia Uważnego Rodzica". 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację otwartego warsztatu naukowego w przestrzeni miejskiej, na którym na własne oczy można było zobaczyć jak nasze wybory zamieniają się w jakość powietrza, którym oddychamy.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonany Stowarzyszenia na rzecz działalności lokalnej ZOJDA poprzez zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz publikację płatnych ogłoszeń w lokalnej prasie.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację serii spotkań "teatroczytaki" dla dzieci z Bukowna na które składały się teatralne adaptacje znanych bajek oraz tematyczne warsztaty plastyczne.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu czterech integracyjnych warsztatów plastycznych dla uzdolnionych twórczo osób po różnych kryzysach psychicznych (ze zdiagnozowaną nerwicą, chorobą afektywną dwubiegunową, depresją, zespołem stresu pourazowego itp.) oraz osób zdrowych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację serii trzech plenerowych warsztatów plastyczno–malarskich dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) z terenu krakowskiego Bieżanowa. 

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

fio mały

logo powiatu

  

logo pionowewww

Logo Powiatu Krakowskiego 1

 klucze logo marketingnowe2

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

  logo pionowewww

powiat krakowski mały

logo powiatu

logo kopia 1m

AMS Logo colour on white

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com