FIO 2

Aktualności

Subregion 1 BIS

Zapraszamy małopolskich społeczników na webinar przygotowany we współpracy z kancelarią prawną Kancelaria Prawna Witaszek, Wroński i Wspólnicy Sp. k.


DATA: 13.05.2020
GODZINY: 12.00-13.30

Webinar przeznaczony jest dla członków organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie formalno-prawnych aspektów działalności organizacji w okresie pandemii.
------------------------

PROGRAM CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ:


1. Obowiązki sprawozdawcze
˗ zmiana terminu składania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
˗ termin dla OPP na złożenie sprawozdania do Narodowego Instytutu Wolności


2. Podatek dochodowy od osób prawnych
˗ wydłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego i zapłatę podatku,
˗ warunki skorzystania z wydłużonego terminu


3. 1% podatku a zmiany terminów składania zeznań podatkowych przez osoby fizyczne


4. Realizacja zadań publicznych przez NGO
˗ zawieszenie terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
˗ zmiana terminów na wykonanie obowiązków
˗ wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności karnej
˗ możliwość uzyskania zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem trybu ofertowego


5. Ulgi o charakterze finansowym
˗ zmiany warunków spłat kredytów
˗ podatek od nieruchomości: zwolnienie lub przedłużenie płatności rat
------------------------
Yay for Black Friday 9

Yay for Black Friday 10

Aktualizacja w związku ze zmianą przepisów 20.05.2020

Ustawą z dnia 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) ustawa opublikowana 15 maja 2020 r., weszła w życie 16 maja 2020 r.) zostały wprowadzone zmiany dotykające kwestii poruszonych na webinarze z 13 maja 2020 r.

W szczególności, ZOSTAŁY UCHYLONE ART. 15ZZR I 15ZZS Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które obowiązywały od 31 marca 2020 r.

Uchylone artykuły stanowiły przede wszystkim o:

˗ zawieszeniu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego do dokonania poszczególnych czynności (np. na złożenie przez organizację odwołania od decyzji organu administracyjnego czy dokonanie zgłoszenia do rejestru),

˗ zawieszeniu terminów w postępowaniach prowadzonych przez organizacje na podstawie ustaw (np. terminu do złożenia protestu przez wnioskodawcę od decyzji LGD wydanej w oparciu o ustawę o programie wsparcia obszarów wiejskich na lata 2014-2020),

˗ zakazie wydawania rozstrzygnięć o charakterze negatywnym. Wspomniane zawieszenia/zakazy miały obowiązywać w całym okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Zgodnie z nowymi przepisami: ˗

˗ OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIU USTAWY (16 MAJA 2020 R.) MOŻNA JUŻ WYDAWAĆ ROZSTRZYGNIĘCIA O CHARAKTERZE NEGATYWNYM,

˗ PO UPŁYWIE 7 DNI OD WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY, CZYLI OD 25 MAJA 2020 R., TERMINY, KTÓRE NIE ROZPOCZĘŁY BIEGU LUB ZOSTAŁY ZAWIESZONE NA MOCY POPRZEDNICH PRZEPISÓW, ZACZYNAJĄ BIEC NA NOWO.

Jeżeli więc np. w dniu 14 maja 2020 r. organizacja otrzymała decyzję organu administracyjnego i ma 14 dni na złożenie odwołania, odwołanie może złożyć najpóźniej 8 czerwca 2020 r.

W celu zapoznania się z pełnym zakresem wprowadzonych zmian, odsyłamy do tekstu Ustawy. Zachęcamy do samodzielnego śledzenia aktualizacji przepisów – niekoniecznie będziemy informować Państwa o wszystkich kolejnych zmianach.

-----------------------
EKSPERCI

1. Bartłomiej Wroński
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w prawie spółek i w prawie gospodarczym. Prowadzi i koordynuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców z różnych branż. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej NGO – pod jego opieką pozostaje kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji. Systematycznie prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych i spółek, m.in. z zakresu odpowiedzialności prawnej członków zarządu oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.

2. Joanna Dudek
Aplikant adwokacki w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Od 2013 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Absolwentów VIII LO w Krakowie konsultując dokumentację prawną i śledząc zmiany w przepisach dotyczących NGO. W latach 2017-2019 prowadziła szkolenia dla członków Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, m.in. zmian w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego, postępowania przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, kontaktu z klientem i efektywnej organizacji pracy.


MODERACJA
Agnieszka Węgrzyn
Specjalistka ds. promocji w projekcie FIO Małopolska Lokalnie. W FIO Małopolska Lokalnie pracuje od roku 2014, początkowo jako koordynatorka, potem również doradczyni ds. konkursu, administratorka generatora konkursu grantowego i ekspertka oceniająca wnioski.

ZAPRASZAMY!


Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

fio mały

logo powiatu

  

logo pionowewww

Logo Powiatu Krakowskiego 1

 klucze logo marketingnowe2

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

  logo pionowewww

powiat krakowski mały

logo powiatu

logo kopia 1m

AMS Logo colour on white

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com